شناسهتصویرنامدسته بندیتوضیح کوتاهتوضيحاتقیمتثبت نام
کارگاه حضوری آموزش اصول و کاربرد طیف سنج مادون قرمز کارگاه حضوری آموزش اصول و کاربرد طیف سنج مادون قرمز فروش ویژه

مدرس دوره: دکتر سیدمهدی آتش زر

محل برگزاری :دانشگاه قم - آزمایشگاه مرکزی

زمان برگزاری : پنجشنبه

شروع دوره: 14تیر

مدت کارگاه: ۶ ساعت

5,600,000 ریال
کارگاه حضوری آموزش اصول و کاربرد طیف سنج مادون قرمز کارگاه حضوری آموزش اصول و کاربرد طیف سنج مادون قرمز فروش ویژه

مدرس دوره: دکتر سیدمهدی آتش زر

محل برگزاری :دانشگاه قم - آزمایشگاه مرکزی

زمان برگزاری : پنجشنبه

شروع دوره: 14تیر

مدت کارگاه: ۶ ساعت

5,600,000 ریال
دوره آموزش عکاسی پیشرفته دوره آموزش عکاسی پیشرفته

مدرس دوره: مریم هنرمند

محل برگزاری :دانشگاه قم – آزمایشگاه مرکزی

زمان برگزاری : پنجشنبه ها

ساعت 15-17

شروع دوره: 2 آذر

مدت دوره: 15 ساعت

ویژه خواهران

3,800,000 ریال
آموزش عکاسی مقدماتی آموزش عکاسی مقدماتی

مدرس دوره: مریم هنرمند

محل برگزاری :دانشگاه قم - آزمایشگاه مرکزی

زمان برگزاری : پنجشنبه ها

ساعت برگزاری: 17-18:30

شروع دوره: 2 آذر

مدت دوره: ۱۰ ساعت

3,000,000 ریال
دوره آموزش تراشکاری دوره آموزش تراشکاری

محل برگزاری :دانشگاه قم - کارگاه ماشین ابزار

شروع دوره: 25 آبان

مدت دوره: ۴۰ ساعت

ویژه برادران

جهت هماهنگی کلاس با شماره  09192943699 تماس بگیرید

11,000,000 ریال
آموزش دوربین مدار بسته(نرم افزار-سخت افزار) آموزش دوربین مدار بسته(نرم افزار-سخت افزار)

مدرس دوره: مهندس زعیمی یزدی

محل برگزاری: دانشگاه قم - آزمایشگاه مرکزی

زمان برگزاری : پنج شنبه-2 آذر ماه

مدت کارگاه: 15 ساعت

ویژه برادران

10,000,000 ریال
دوره آموزش جوشکاری دوره آموزش جوشکاری

محل برگزاری :دانشگاه قم - کارگاه ماشین ابزار

شروع دوره:25 آبان

مدت دوره: ۴۰ ساعت

ویژه برادران

چهت هماهنگی کلاس با شماره   0910012699

11,000,000 ریال
دوره آموزش تراشکاری دوره آموزش تراشکاری

محل برگزاری :دانشگاه قم - کارگاه ماشین ابزار

شروع دوره: 2 شهریور

مدت دوره: ۴۰ ساعت

ویژه برادران

چهت هماهنگی کلاس با شماره   تماس بگیرید

10,000,000 ریال
دوره آموزش جوشکاری دوره آموزش جوشکاری

محل برگزاری :دانشگاه قم - کارگاه ماشین ابزار

شروع دوره: 2 شهریور

مدت دوره: ۴۰ ساعت

ویژه برادران

چهت هماهنگی کلاس با شماره   0910012699 تماس بگیرید

10,000,000 ریال
کارگاه آناتومی کارگاه آناتومی

مدرس دوره: دکتر زهرا یمینی فر

کارگاه به صورت مجازی برگزار میشود

زمان برگزاری : یکشنبه و سه شنبه

شروع دوره: 5 شهریور

مدت دوره: 6 ساعت

4,000,000 ریال
مدرسه تابستانی - پسران (نهم تا دوازدهم) مدرسه تابستانی - پسران (نهم تا دوازدهم)

مدرسه تابستانی؛ آموزش رشته های علوم پایه در فضای آزمایشگاهی

روز فیزیک
روز زیست شناسی
روز شیمی

مدت کل کارگاه:
۹ ساعت در ۳ روز

3,000,000 ریال
مدرسه تابستانی - پسران (ششم تا نهم) مدرسه تابستانی - پسران (ششم تا نهم)

مدرسه تابستانی؛ آموزش رشته های علوم پایه در فضای آزمایشگاهی

روز فیزیک
روز زیست شناسی
روز شیمی

مدت کل کارگاه:
۹ساعت در ۳ روز

3,000,000 ریال
مدرسه تابستانی - دختران (نهم تا دوازدهم) مدرسه تابستانی - دختران (نهم تا دوازدهم)

مدرسه تابستانی؛ آموزش رشته های علوم پایه در فضای آزمایشگاهی

روز فیزیک
روز زیست شناسی
روز شیمی

مدت کل کارگاه:
۹ ساعت در ۳ روز

3,000,000 ریال
مدرسه تابستانی - دختران (ششم تا نهم) مدرسه تابستانی - دختران (ششم تا نهم)

مدرسه تابستانی؛ آموزش رشته های علوم پایه در فضای آزمایشگاهی

روز فیزیک
روز زیست شناسی
روز شیمی

مدت کل کارگاه:
۹ ساعت در ۳ روز

3,000,000 ریال
کارگاه آموزش HPLC (برادران) کارگاه آموزش HPLC (برادران)

مدرس دوره: دکتر رضا علیزاده

محل برگزاری: دانشگاه قم - آزمایشگاه مرکزی

زمان برگزاری : جمعه - 5 خرداد

مدت کارگاه: 6 ساعت

ویژه برادران

5,000,000 ریال
کارگاه آموزش HPLC (خواهران) کارگاه آموزش HPLC (خواهران)

مدرس دوره: دکتر رضا علیزاده

محل برگزاری: دانشگاه قم - آزمایشگاه مرکزی

زمان برگزاری : پنجشنبه - 4 خرداد

مدت کارگاه: 6 ساعت

ویژه خواهران

5,000,000 ریال
کارگاه آموزش محلول سازی کارگاه آموزش محلول سازی

مدرس دوره: خانم دکتر بهار خدادادی

محل برگزاری: دانشگاه قم - آزمایشگاه شیمی

زمان برگزاری : پنجشنبه - 21 اردیبهشت

مدت کارگاه: ۸ ساعت

ویژه خواهران

3,000,000 ریال
دوره آموزش عکاسی پیشرفته دوره آموزش عکاسی پیشرفته

مدرس دوره: مریم هنرمند

محل برگزاری :دانشگاه قم - آزمایشگاه مرکزی

زمان برگزاری : پنجشنبه ها

شروع دوره: 21 اردیبهشت

مدت دوره: 15 ساعت

ویژه خواهران

شرط برگزاری کلاس با حد نصاب رسیدن ظرفیت می باشد.

2,800,000 ریال
دوره آموزش جوشکاری دوره آموزش جوشکاری

محل برگزاری :دانشگاه قم - کارگاه ماشین ابزار

شروع دوره: 21 اردیبهشت

مدت دوره: ۴۰ ساعت

ویژه برادران

چهت هماهنگی کلاس با شماره   09100132699 تماس بگیرید

10,000,000 ریال
دوره آموزش ریخته گری دوره آموزش ریخته گری

مدرس دوره: استاد دهقان نصیری

محل برگزاری :دانشگاه قم - کارگاه ماشین ابزار

زمان برگزاری : پنجشنبه ها و جمعه ها

شروع دوره: 21 اردیبهشت

مدت دوره: ۴۰ ساعت

ویژه برادران

شرط برگزاری کلاس با حد نصاب رسیدن ظرفیت می باشد.

10,000,000 ریال
دوره آموزش تراشکاری پیشرفته دوره آموزش تراشکاری پیشرفته

مدرس دوره: استاد احمدی جاوید

محل برگزاری :دانشگاه قم - کارگاه ماشین ابزار

زمان برگزاری : پنجشنبه ها و جمعه ها

شروع دوره: 21 اردیبهشت

مدت دوره: ۴۰ ساعت

ویژه برادران

شرط برگزاری کلاس با حد نصاب رسیدن ظرفیت می باشد.

11,000,000 ریال
دوره آموزش تراشکاری دوره آموزش تراشکاری

مدرس دوره: استاد میسمی

محل برگزاری :دانشگاه قم - کارگاه ماشین ابزار

زمان برگزاری : پنجشنبه ها و جمعه ها

شروع دوره: 21 اردیبهشت

مدت دوره: ۴۰ ساعت

ویژه برادران

شرط برگزاری کلاس با حد نصاب رسیدن ظرفیت می باشد.

10,000,000 ریال
کار با حیوانات آزمایشگاهی و کارگاه هیستوتکنیک کار با حیوانات آزمایشگاهی و کارگاه هیستوتکنیک

ویژه خواهران

مدرس دوره: دکتر ابراهیم چراغی - مهندس محمد آزادی

زمان برگزاری : 3 الی 4 خرداد

مدت کارگاه: دو روزه

6,000,000 ریال
کار با حیوانات آزمایشگاهی و کارگاه هیستوتکنیک کار با حیوانات آزمایشگاهی و کارگاه هیستوتکنیک

ویژه برادران

مدرس دوره: دکتر ابراهیم چراغی - مهندس محمد آزادی

زمان برگزاری : 20 الی 21 اردیبهشت

مدت کارگاه: دو روزه

6,000,000 ریال
کارگاه آموزش محلول سازی کارگاه آموزش محلول سازی فروش ویژه

مدرس دوره: خانم دکتر بهار خدادادی

محل برگزاری: دانشگاه قم - آزمایشگاه شیمی

زمان برگزاری : پنجشنبه - ۱۱ اسفند

مدت کارگاه: ۸ساعت

1,300,000 ریال
کارگاه حضوری آموزش اصول و کاربرد طیف سنج مادون قرمز کارگاه حضوری آموزش اصول و کاربرد طیف سنج مادون قرمز

مدرس دوره: دکتر سیدمهدی آتش زر

محل برگزاری :دانشگاه قم - آزمایشگاه مرکزی

زمان برگزاری : پنجشنبه

شروع دوره: ۲۸ بهمن

مدت کارگاه: ۶ ساعت

 

1,700,000 ریال
دوره مهارت افزایی تراشکاری دوره مهارت افزایی تراشکاری

مدرس دوره: استاد میسمی

محل برگزاری :دانشگاه قم - کارگاه ماشین ابزار

زمان برگزاری : پنجشنبه ها و جمعه ها

شروع دوره: ۲۰ بهمن

مدت دوره: ۴۰ساعت

10,000,000 ریال
دوره مهارت افزایی جوشکاری دوره مهارت افزایی جوشکاری

مدرس دوره: استاد عبدالهی

محل برگزاری :دانشگاه قم - کارگاه ماشین ابزار

زمان برگزاری : پنجشنبه ها و جمعه ها

شروع دوره: ۲۰ بهمن

مدت دوره: ۴۰ ساعت

10,000,000 ریال
آموزش عکاسی مقدماتی آموزش عکاسی مقدماتی

مدرس دوره: مریم هنرمند

محل برگزاری :دانشگاه قم - آزمایشگاه مرکزی

زمان برگزاری : پنجشنبه ها

شروع دوره: ۲۰ بهمن

مدت دوره: ۱۰ ساعت

2,000,000 ریال