• قم، بلوار الغدیر، بعد از شهرک قدس، دانشگاه قم

طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR)

نام دستگاه

طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR)

مدل دستگاه

Cary 640
شرکت سازنده

Agilent، ایالات متحده آمریکا

آزمایشگاه سرویس دهنده

تجزیه دستگاهی
اپراتور

جواد نوری

تعرفه خدمات (تومان)

75000
روزهای سرویس

شنبه، یکشنبه، دوشنبه

تلفن

02532103095
توضیحات

شناسایی گروه های عاملی موجود در ساختار یک گونه

تعیین ساختار مولکولی گونه مختلف (مخصوصا گونه های آلی)

شناسایی کیفی مولکول های مختلف