• قم، بلوار الغدیر، بعد از شهرک قدس، دانشگاه قم

معرفی شاعا

همگرایی و هماهنگی بین ظرفیت های پژوهشی کشور، اعم از تجهیزات آزمایشگاهی، نیروی انسانی، فضاهای کالبدی، اطلاعات علمی و یافته های پژوهشی، در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، دستگاه های اجرائی و بخش های عمومی و خصوصی، باعث استفاده صحیح و بهینه از این ظرفیت ها شده است. در حوزه خدمات آزمایشگاهی نیز، ایجاد یک شبکه قوی آزمایشگاهی، به نحوی که بتواند با ایجاد هماهنگی بین ظرفیت های آزمایشگاهی، به پژوهشگران خدمات مطلوبی را ارائه کند، اولویتی اساسی در مسیر توسعه علم و فناوری محسوب می شود. بنابراین سامانه شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا) طراحی و در سال 1392، با حضور وزیر محترم عتف دولت یازدهم و معاون محترم پژوهش و فناوری وقت رونمایی شد. بدین ترتیب، با همکاری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پارك های علم و فناوری و شرکت های دولتی و خصوصی مرتبط، شبکه آزمایشگاهی قدرتمندی ایجاد شد که قابلیت ارائه خدمات لازم به طیف وسیعی از متقاضیان را دارد. در شکل زیر ساختار شبکه آزمایشگاهی ارایه شده است.

آزمايشگا های عضو شاعا می توانند از انواع و سطوح مختلف برخوردار باشند که به تناسب خدماتی که ارائه می کنند از منافع شاعا برخوردار خواهند شد.

مأموریت اصلی شاعا شناسایی، شبکه سازی و به اشتراك گذاری تجهیزات، توانمندی ها و ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری آزمایشگاه های تحقیقاتی کل کشور است، به نحوی که خدمات آنها در قالب شبکه ای یکپارچة ملی، منطقه ای و یا استانی، با کیفیت مناسب، درکوتاهترین زمان و با کمترین هزینة ممکن دردسترس اعضای هیأت علمی، محققان و متخصصان کشور قرارگیرد.

در این راستا دانشگاه قم نیز با تلاش های فراوان مدیریت آزمایشگاه مرکزی و پرسنل این بخش توانست با گذراندن دوره های تخصصی آشنایی با سامانه شاعا برای پرسنل آزمایشگاه مرکزی، تمامی تجهیزات و خدمات پژوهشی قابل ارائه در این دانشگاه را در شبکه علمی آزمایشگاه های ایران (شاعا) به ثبت رساند. با توجه به اینکه معیار بودجه ریزی برای آزمایشگاه های پژوهشی دانشگاه ها توسط وزارت علوم منوط به ثبت میزان کارکرد این مراکز می باشد، لذا از همکاران محترم (اساتید و دانشجویان تحت آموزش) خواهشمند است جهت استفاده از این خدمات درخواست خود را از طریق سامانه شاعا به آدرس https://emshaa.msrt.ir/ به ثبت برسانند. همچنین گزارش عملکرد آزمایشگاه های پژوهشی نیز باید اعم از ارایه طرح، ثبت اختراع، چاپ مقاله و سایر موارد باید در سامانه شاعا انجام پذیرد. به منظور ثبت فعالیت های پژوهشی، اساتید محترم باید در قسمت “مدیریت محتوا” بخش “اخبار و مقالات” به بارگزاری داده های مربوطه در سامانه شاعا اقدام فرمایند.