• قم، بلوار الغدیر، بعد از شهرک قدس، دانشگاه قم

معرفی

رییس آزمایشگاه مرکزی آقای دکتر مرتضی یوسف زادی –  مشاهده رزومه

کارشناس مسئول علوم پایه
آقای دکتر سید مهدی آتش زر
30953210 025

کارشناس مسئول فنی و مهندسی
آقای  محمد ثابتی
02532103390

کارشناس
مهندس روحانی

کارشناسان شیمی
آقای جواد نوری احمدآّبادی
02532103252
خانم آمنه السادات رضايي
02532103089
آقای سید محمد مهدی یحیوی

کارشناسان آزمایشگاه فیزیک
خانم طیبه بحرینی نژاد
02532103782
خانم مریم خازنی
02532103780

کارشناس آزمایشگاه زیست
آقای سید ابولقاسم سجادی
02532103088

کارشناسان برق
آقای مهندس روح الله شاهینی

02532103393
آقای مهندس محمد امین طباطبائی قمی

02532103394

کارشناس عمران
آقای مهندس روح الله دیرباز

02532103391

آقای مهندس سید مسعود فاضلی

02532103392

آقای مهندس حمید میرعارفین

کارشناسان مکانیک
آقای مهندس امین هاشمی

آقای مهندس علی گلی زاده

02532103395