• قم، بلوار الغدیر، بعد از شهرک قدس، دانشگاه قم

نفوذ پذیری با بار ثابت و متغیر

نام دستگاه دستگاه نفوذ پذیری بار متغیر
مدل دستگاه
شرکت سازنده آزمون ساز مبنا، ایران
آزمایشگاه سرویس دهنده ژئوتکنیک و مکانیک خاک
اپراتور مهدس روح الله دیرباز
تعرفه خدمات (تومان) 214000
روزهای سرویس شنبه تا چهارشنبه
تلفن 02532103391
توضیحات
نام دستگاه دستگاه نفوذ پذیری بار ثابت
مدل دستگاه
شرکت سازنده آزمون ساز مبنا، ایران
آزمایشگاه سرویس دهنده ژئوتکنیک و مکانیک خاک
اپراتور مهدس روح الله دیرباز
تعرفه خدمات (تومان) 240000
روزهای سرویس شنبه تا چهارشنبه
تلفن 02532103391
توضیحات
/