• قم، بلوار الغدیر، بعد از شهرک قدس، دانشگاه قم

آخرین یادداشت‌ها

راه اندازي آزمايشگاه سازه دانشكده ي فني مهندسي دانشگاه قم

بسمه تعالي

فرايند ساخت و راه اندازي آزمايشگاه سازه دانشكده ي فني مهندسي دانشگاه قم جهت انجام امور آموزشي و پژوهشي به اتمام رسيده است و آماده ارائه خدمات مربوطه به دانشجويان دانشگاه قم و ساير دانشگاههاي شهر قم و استانهاي همجوار، سازمان ها، شركت ها و مراكز صنعتي مي باشد. اين آزمايشگاه بعنوان اولين آزمايشگاه در سطح استان مي باشد و مي بايست به اطلاع عموم رسانيده شود كه در اين راستا بروشورهاي لازم نيز به موازات تدوين گرديد. تجهيزات اصلي و دستگاههاي موجود در آزمايشگاه سازه به شرح زير مي باشد:

  • فريم بارگذاري و جك استاتيك رفت و برگشتي به ظرفيت ٤٠ تن
  • دستگاه تست خمش ٦٠ تن براي نمونه ها تا دهانه ي ١,٥ متر
  • دستگاه تست خمش ٣٠ تن براي نمونه هاي تا دهانه ي ٤ متر
  • دستگاه كشش ٤٠ تن با قابليت ترسيم منحني تنش و كرنش
  • دستگاه كشش ٥ تن با قابليت اندازه گيري تنش و جابجائي
  • دستگاه فشاري ٣٠٠ تن فشاري با قابليت ترسيم منحني تنش و كرنش

لازم به توضيح است فرايند تكميل و ساخت اين آزمايشگاه با استفاده از توان داخلي دانشگاه (چه به لحاظ استفاده از تجهيزات و زير ساخت هاي موجود و استفاده از مصالح موجود با جمع اوري از گوشه و كنار دانشگاه و چه در بحث استفاده از نيروي انساني در بخش خدماتي) با همدلي و مشايعت مديران دانشگاه محقق گرديد. خاطر نشان مي گردد بسيار از دستگاههاي خريداري شده نيز از نمايشگاه ساخت داخل با صرف هزينه ي مناسب و نسبتا اندك خريداري شد كه گامي در راستاي حمايت از توليد ملي و تكيه بر توان داخلي بود، هرچند امكان خريد مورد هاي مشابه خارجي نيز ميسر بود. شايسته است دراين راستا ، ضمن تشكر از حمايت هاي مسئولين مرتبط دانشگاه در اين حوزه  از زحمات ،حمايت ها و كمك هاي مديران و همكاران دانشگاه به ویژه دکتر شریفی ،کارشناس این امر كه دلسوزانه و خارج از وظايف سازماني در راستاي تحقق اين آزمايشگاه همدل بودند و پشتوانهاي محكم در ادامه مسير بودند، تشکر ویژه داشته باشیم.

آزمایش گرداب آزاد و اجباری HM 150.14

نام دستگاه آزمایش گرداب آزاد و اجباری
مدل دستگاه HM 150.14 – Impeller Vortex Apparatus
شرکت سازنده شرکت GUNT  – هامبورگ – آلمان
آزمایشگاه سرویس دهنده آزمایشگاه مرکزی دانشگاه قم/آزمایشگاه های فنی و مهندسی
اپراتور سید مسعود فاضلی
تعرفه خدمات (تومان)
روزهای سرویس همه روزه حتی روز های تعطیل به شرط عدم تداخل با ساعات کلاسی(در صورت حضور دانشجویان)
تلفن ۰۲۵-۳۲۱۰۳۳۹۲ ۰۹۱۲۱۵۱۹۱۹۸
توضیحات دستگاه های آزمایشگاه هیدرولیک به تصریح سایت شرکت GUNT به منظور اهداف آموزشی طراحی و ساخته شده است
/

نمایشگرتغییر شکل جریان HM 153

نام دستگاه نمایشگرتغییر شکل جریان
مدل دستگاه HM 153 – Water Flow Visualisation  Apparatus
شرکت سازنده شرکت GUNT  – هامبورگ – آلمان
آزمایشگاه سرویس دهنده آزمایشگاه مرکزی دانشگاه قم/آزمایشگاه های فنی و مهندسی
اپراتور سید مسعود فاضلی
تعرفه خدمات (تومان)
روزهای سرویس همه روزه حتی روز های تعطیل به شرط عدم تداخل با ساعات کلاسی(در صورت حضور دانشجویان)
تلفن ۰۲۵-۳۲۱۰۳۳۹۲ ۰۹۱۲۱۵۱۹۱۹۸
توضیحات دستگاه های آزمایشگاه هیدرولیک به تصریح سایت شرکت GUNT به منظور اهداف آموزشی طراحی و ساخته شده است
/

فارشال فلوم HM 162.55

نام دستگاه فارشال فلوم
مدل دستگاه HM162.55 – Parshall Flume for Flow Channel
شرکت سازنده شرکت GUNT  – هامبورگ – آلمان
آزمایشگاه سرویس دهنده آزمایشگاه مرکزی دانشگاه قم/آزمایشگاه های فنی و مهندسی
اپراتور سید مسعود فاضلی
تعرفه خدمات (تومان)
روزهای سرویس همه روزه حتی روز های تعطیل به شرط عدم تداخل با ساعات کلاسی(در صورت حضور دانشجویان)
تلفن ۰۲۵-۳۲۱۰۳۳۹۲ ۰۹۱۲۱۵۱۹۱۹۸
توضیحات دستگاه های آزمایشگاه هیدرولیک به تصریح سایت شرکت GUNT به منظور اهداف آموزشی طراحی و ساخته شده است
/

موج ساز HM 162.41

نام دستگاه موج ساز
مدل دستگاه HM 162.41 – Wave Generator Flap-Type
شرکت سازنده شرکت GUNT  – هامبورگ – آلمان
آزمایشگاه سرویس دهنده آزمایشگاه مرکزی دانشگاه قم/آزمایشگاه های فنی و مهندسی
اپراتور سید مسعود فاضلی
تعرفه خدمات (تومان)
روزهای سرویس همه روزه حتی روز های تعطیل به شرط عدم تداخل با ساعات کلاسی(در صورت حضور دانشجویان)
تلفن ۰۲۵-۳۲۱۰۳۳۹۲ ۰۹۱۲۱۵۱۹۱۹۸
توضیحات دستگاه های آزمایشگاه هیدرولیک به تصریح سایت شرکت GUNT به منظور اهداف آموزشی طراحی و ساخته شده است
/

دریچه ی قطاعی HM162.40

نام دستگاه دریچه ی قطاعی
مدل دستگاه HM162.40 – Model Radial Gate for Flow Channel
شرکت سازنده شرکت GUNT  – هامبورگ – آلمان
آزمایشگاه سرویس دهنده آزمایشگاه مرکزی دانشگاه قم/آزمایشگاه های فنی و مهندسی
اپراتور سید مسعود فاضلی
تعرفه خدمات (تومان)
روزهای سرویس همه روزه حتی روز های تعطیل به شرط عدم تداخل با ساعات کلاسی(در صورت حضور دانشجویان)
تلفن ۰۲۵-۳۲۱۰۳۳۹۲ ۰۹۱۲۱۵۱۹۱۹۸
توضیحات دستگاه های آزمایشگاه هیدرولیک به تصریح سایت شرکت GUNT به منظور اهداف آموزشی طراحی و ساخته شده است
/

سر ریز های مثلثی و مستطیلی HM 150.03

نام دستگاه سر ریز های مثلثی و مستطیلی
مدل دستگاه HM 150.03 Flow Over Weirs Accessory
شرکت سازنده شرکت GUNT  – هامبورگ – آلمان
آزمایشگاه سرویس دهنده آزمایشگاه مرکزی دانشگاه قم/آزمایشگاه های فنی و مهندسی
اپراتور سید مسعود فاضلی
تعرفه خدمات (تومان)
روزهای سرویس همه روزه حتی روز های تعطیل به شرط عدم تداخل با ساعات کلاسی(در صورت حضور دانشجویان)
تلفن ۰۲۵-۳۲۱۰۳۳۹۲ ۰۹۱۲۱۵۱۹۱۹۸
توضیحات دستگاه های آزمایشگاه هیدرولیک به تصریح سایت شرکت GUNT به منظور اهداف آموزشی طراحی و ساخته شده است
/

سیفو HM 162.36

نام دستگاه سیفون
مدل دستگاه HM 162.33 – Crump Weir with Pieometer Tubes
شرکت سازنده شرکت GUNT  – هامبورگ – آلمان
آزمایشگاه سرویس دهنده آزمایشگاه مرکزی دانشگاه قم/آزمایشگاه های فنی و مهندسی
اپراتور سید مسعود فاضلی
تعرفه خدمات (تومان)
روزهای سرویس همه روزه حتی روز های تعطیل به شرط عدم تداخل با ساعات کلاسی(در صورت حضور دانشجویان)
تلفن ۰۲۵-۳۲۱۰۳۳۹۲ ۰۹۱۲۱۵۱۹۱۹۸
توضیحات دستگاه های آزمایشگاه هیدرولیک به تصریح سایت شرکت GUNT به منظور اهداف آموزشی طراحی و ساخته شده است
/

111 HM شبکه لوله

نام دستگاه شبکه لوله
مدل دستگاه HM 111- Pipe Network Bench
شرکت سازنده شرکت GUNT  – هامبورگ – آلمان
آزمایشگاه سرویس دهنده آزمایشگاه مرکزی دانشگاه قم/آزمایشگاه های فنی و مهندسی
اپراتور سید مسعود فاضلی
تعرفه خدمات (تومان)
روزهای سرویس همه روزه حتی روز های تعطیل به شرط عدم تداخل با ساعات کلاسی(در صورت حضور دانشجویان)
تلفن ۰۲۵-۳۲۱۰۳۳۹۲ ۰۹۱۲۱۵۱۹۱۹۸
توضیحات دستگاه های آزمایشگاه هیدرولیک به تصریح سایت شرکت GUNT به منظور اهداف آموزشی طراحی و ساخته شده است
/