• قم، بلوار الغدیر، بعد از شهرک قدس، دانشگاه قم

نحوه ی ثبت نام و استفاده از گرنت

بسم تعالی

با توجه به مصوبه هیات محترم رئیسه دانشگاه قم به منظور حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، مبالغ و شرایط استفاده از پژوهانه (گرنت) اعضای هیئت علمی به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • به ازای هر دانشجوی دکتری مبلغ سه میلیون تومان و به ازای هر دانشجوی کارشناسی ارشد مبلغ یک و نیم میلیون تومان در طول دوره اختصاص خواهد یافت.
  • تعداد دانشجویان هر عضو هیئت علمی که مشمول استفاده از اعتبار مذکور می باشند، توسط معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه تایید و به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه اعلام خواهد گردید.
  • درباره نحوه هزینه کرد اعتبار اختصاص یافته جهت استفاده از خدمات آزمایشگاه مرکزی، ریاست محترم این آزمایشگاه تصمیم گیری خواهند نمود.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه قم به عضویت شبکه علمی آزمایشگاه های ایران (شاعا) در آمده است، لازم است تا تمامی خدمات ارائه شده در آزمایشگاه مرکزی و همچنین تمامی فعالیت های پژوهشی اساتید و دانشجویان دانشگاه قم در سامانه این شبکه به ثبت برسد. از این رو تنها در صورتی امکان استفاده از اعتبار اختصاص یافته برای دریافت خدمات آزمایشگاه مرکزی وجود خواهد داشت که درخواست ها در سامانه شاعا ثبت گردد.