• قم، بلوار الغدیر، بعد از شهرک قدس، دانشگاه قم

سامانه سفارش خدمات آزمایشگاهی

Online Service

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه قم با هدف استفاده بهینه از دستگاه های تحقیقاتی در زمینه های مختلف آموزشی و پژوهشی دانشگاه در جهت ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز رشته های مختلف، بهره وری بهینه از امکانات موجود، صرفه جویی در هزینه کرد پروژه ها، انجام پژوهش ها در مسیری با حداقل چالش ها، ایجاد ارتباط گسترده در بین محققان و دسترسی اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان به فضاها و امکانات پژوهشی و پرهیز از انحصاری شدن دستگاه ها و تجهیزات موجود وخدمات رسانی به موسسات خارج از دانشگاه راه اندازی شده است.

ورود به سامانه